top of page

Historiek BuikRock

Corona Maatregelen

INFORMATIE OVER CORONA-MAATREGELEN

Liefste BuikRockers...


De Organisatie van Buikrock leeft de verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheden na.
Deze kunnen in de aanloop naar of tijdens het festival op elk moment wijzigen.
Dergelijke wijzigingen en de eventuele gevolgen van gewijzigde verplichtingen, richtlijnen en aanbevelingen van de overheid waar wij geen controle over hebben, geven geen recht op annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling.

Onderstaande opsomming is informatief, niet limitatief en gebaseerd op de informatie die op dit moment bij de Organisatie van Buikrock bekend is. De overheid zal in de loop van de volgende weken de exacte en / of bijkomende modaliteiten bepalen.

• Personen die volledig gevaccineerd werden, minstens twee weken voor de toegang tot het festival, en dit door middel van een officieel erkend(digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.


• Personen die gedeeltelijk werden gevaccineerd en een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt voor 1 dag.


• Personen die een negatieve PCR test hebben afgelegd maximum 48 uur voor aanvang van toegang tot het festival en dit door middel van een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde instantie binnen de Europese Unie kunnen aantonen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket. Het toegangsrecht geldt dan voor 1, dag.


• Personen die op basis van een recente eerdere besmetting met COVID-19 een officieel erkend (digitaal) certificaat afgeleverd door een daartoe bevoegde overheid binnen de Europese Unie kunnen voorleggen, krijgen toegang mits in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket.
Kosten voor het bekomen van certificaten en / of testen zijn integraal ten laste van de festivalganger en kunnen nooit geheel of gedeeltelijk op de Organisatie van Buikrock verhaald worden.

• Personen die een snelle antigeentest laten afnemen door medisch geschoold personeel, met een negatief resultaat: geldigheid = dag van test plus 1 dag.
 

Het niet kunnen of willen voorleggen van een geldig officieel erkend (digitaal) certificaat, zoals hierboven bepaald, geeft geen recht tot annulatie, vergoeding, compensatie of terugbetaling, ongeacht men in het bezit is van een geldig toegangsticket.
 

Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van elke festivalbezoeker om ervoor te zorgen dat men de vereiste documenten en certificaten ten alle tijden bij zich heeft en kan tonen aan de festivalorganisatie, kennis heeft van de geldende regels op het festival en deze naleeft.
Het is de verantwoordelijkheid van elke individuele bezoeker om te allen tijde de meest recente en geldende regels, voorschriften en richtlijnen aangaande het festival te kennen en na te leven, evenals deze voor elke toegang tot het festival na te gaan op de officiële website van het festival: www.buikrock.be 


Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je als consument uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk dat je kennis hebt genomen van deze informatie over de coronamaatregelen en dat je hiermee akkoord gaat.


Bij afgelasting van het evenement zal de ticketprijs, exclusief de service- en administratiekost, worden teruggestort aan de persoon of firma die de bestelling heeft gedaan.


Het ministerieel besluit van 14 september 2020, waarvan de maatregelen zijn verlengd door het ministerieel besluit van 12 mei 2021, schort de verplichte terugbetaling van tickets op tot 1 oktober 2021 en staat de afgifte van een tegoedbon toe die gelijk is aan het betaalde bedrag. 

U heeft geen smartphone 

Niet getreurd, U kan uw certificaat aanvragen via 078 78 78 50 (Vlaamse helpdesk Corona certificaten). Eenvoudig het keuzemenu volgen en uw certificaat wordt u opgestuurd.

KInderen onder de 12-jaar

Mits voorleggen van een geldig inkomticket en identiteitskaar zijn kinderen onder de 12 jaar welkom zonder testverplichting.

bottom of page